20.INSPIRE ESPUS Školenie

Dňa 21.12.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 20.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “INSPIRE & Samospráva”.

Názov
20.INSPIRE ESPUS Školenie
Termín
21.12.2022 - 21.12.2022

Podujatie, realizované v rámci projektu ESPUS, poskytlo sumarizáciu INSPIRE požiadaviek ako aj príležitostí z pohľadu samosprávy, vrátane príkladov z Českej republiky, regionálnej i lokálnej úrovne.