19.INSPIRE ESPUS Školenie

Dňa 16.12.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 19.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “Linkované geo údaje”.

Názov
19.INSPIRE ESPUS Školenie
Termín
16.12.2022 - 16.12.2022

Školenie, realizované v rámci projektu ESPUS, poskytlo prehľad problematiky linkovaných geo údajov v rámci sémantického webu s príkladmi z Českej republiky i Slovenska.