25.INSPIRE ESPUS školenie

Dňa 30.12.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 25.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “Prehľad & perspektívy”.

Názov
25.INSPIRE ESPUS školenie
Termín
30.12.2022 - 30.12.2022

Posledné školenie, realizované s podporou projektu ESPUS, prinieslo prehľad sumarizácie aktivít a výstupov realizovaných v rámci implementácie projektu ESPUS a poskytlo perspektívy ďalších aktivít a možností prevádzky a rozvoja Národnej infraštruktúry priestorových informácií na Slovensku.