Výstupy z 25.INSPIRE ESPUS Školenia "Prehľad & perspektívy"

INSPIRE, publikované 31.01.2023

Dňa 30.12.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 25.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “Prehľad & perspektívy”. Príspevok poskytuje výstupy z tohto podujatia.

Dňa 30.12.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 25.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “Prehľad & perspektívy”. Príspevok poskytuje výstupy z tohto podujatia.

Posledné školenie, realizované s podporou projektu ESPUS, prinieslo prehľad sumarizácie aktivít a výstupov realizovaných v rámci implementácie projektu ESPUS a poskytlo perspektívy ďalších aktivít a možností prevádzky a rozvoja Národnej infraštruktúry priestorových informácií na Slovensku.

Videozáznam

Jednotlivé príspevky sú dostupné aj prostredníctvom YouTube videozáznamu:

Prezentácie

00 Predely
01 INSPIRE ESPUS prehľad
02 INSPIRE perspektívy