14.INSPIRE ESPUS Školenie

Dňa 01.12.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 14.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “Vizualizácie & kartografia”.

Názov
14.INSPIRE ESPUS Školenie
Termín
01.12.2022 - 01.12.2022

Školenie realizované v rámci projektu ESPUS, poskytlo prehľad o možnostiach vizualizácie a digitálnej kartografickej reprezentácie priestorových údajov v geografických informačných systémoch (GIS).