10.INSPIRE ESPUS Školenie

Dňa 09.11.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 10.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “BIM - Building Information Modeling”.

Názov
10.INSPIRE ESPUS Školenie
Termín
09.11.2022 - 09.11.2022

Školenie realizované v rámci projektu ESPUS, poskytlo aktuálne informácie o stave informačného modelovania stavieb v kontexte prepojenia na vybrané aspekty. Školenie sa venovalo trom tematickým blokom, ktoré svojím obsahom prezentovali úvodu do informačného modelovania stavieb, digitalizáciu procesov v stavebníctve a infraštraštruktúrne BIM projekty. Celé školenie odborne zastrešilo desať lektorov, ktorí sú etablovanými odborníkmi s bohatými a dlhoročnými skúsenosťami v oblasti BIM. Počas podujatia boli získavané relevantné vstupy od účastníkov školenia, ktoré boli následne v diskusných častiach podujatia zosumarizované.