2.INSPIRE ESPUS Školenie

Dňa 22.06.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 2.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “Základy INSPIRE”.

Názov
2.INSPIRE ESPUS Školenie
Termín
22.06.2022 - 22.06.2022

Školenie, realizované v rámci projektu ESPUS, poskytlo úvod do problematiky témy Infraštruktúr pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE). V úvodnej časti poskytlo všeobecný kontext za ktorým nasledovalo predstavenie hlavných komponent INSPIRE. Popoludňajšia časť bola zameraná na praktické príklady využitia INSPIRE údajov, návody pre poskytovateľov i používateľov priestorových údajov a súvisiacich služieb ako aj príspevok z oblasti územného plánovania.