Výstupy 2.INSPIRE ESPUS Školenia “Základy INSPIRE”

INSPIRE, publikované 28.06.2022

Dňa 22.06.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 2.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “Základy INSPIRE”. Príspevok prináša sumarizáciu súvisiacich výstupov.

Dňa 22.06.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 2.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “Základy INSPIRE”. Príspevok prináša sumarizáciu súvisiacich výstupov.

Školenie, realizované v rámci projektu ESPUS, poskytlo úvod do problematiky témy Infraštruktúr pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE). V úvodnej časti poskytlo všeobecný kontext za ktorým nasledovalo predstavenie hlavných komponent INSPIRE. Popoludňajšia časť bola zameraná na praktické príklady využitia INSPIRE údajov, návody pre poskytovateľov i používateľov priestorových údajov a súvisiacich služieb ako aj príspevok z oblasti územného plánovania.

Videozáznam

Jednotlivé príspevky sú dostupné aj prostredníctvom YouTube videozáznamu:

Prezentácie

00 Predely

01 Úvod do INSPIRE

02 Legislatíva, dokumentácia, weby a nástroje

03 Harmonizácia a interoperabilita

04 Služby priestorových údajov

05 Metaúdaje

06 Zdieľanie údajov

07 Monitoring a reporting

08 Budúcnosť INSPIRE

09 INPSIRE v praxi 1. Lokalita pre turistickú rozhľadňu

10 INSPIRE v praxi 2. Minimum povinnej osoby

11 INSPIRE v praxi 3. Sprievodca pre používateľov

12 INSPIRE v praxi 4 Územné plánovanie QGIS

13 Interakcie s účastníkmi