4.INSPIRE ESPUS Školenie

Dňa 17.08.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 4.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “QGIS”.

Názov
4.INSPIRE ESPUS Školenie
Termín
17.08.2022 - 17.08.2022

Školenie, realizované v rámci projektu ESPUS, poskytlo informácie o možnostiach práce s priestorovými údajmi prostredníctvom desktop GIS aplikácie QGIS. Podujatie poskytlo základný prehľad možností využitia tohto nástroja pre najčastejšie činnosti realizované s priestorovými údajmi a súvisiacimi službami, vrátane možností využitia  INSPIRE sieťových služieb.