1.INSPIRE ESPUS Školenie

Dňa 05.05.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 1.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “Zber a vstupy priestorových údajov”.

Názov
1.INSPIRE ESPUS Školenie
Termín
05.05.2022 - 05.05.2022

Podujatie otvorilo sériu školení pripravovaných v rámci projektu ESPUS. Cieľom školení je posilniť povedomie o problematike INSPIRE a geoinformatike adresovaním aktuálnych tém.
V úvodnej časti školenia boli zosumarizované aspekty motivácie a kontextu série školení a poskytnuté základné informácie o projekte ESPUS a plánovaných tém jednotlivých školení, pričom organizátori budú ich obsah aktualizovať tak, aby maximalizovali ich prínos pre účastníkov.

V druhej časti boli predstavené základné koncepty a témy súvisiace so zberom a tvorbou priestorových údajov v kombinácii s príkladmi z praxe.

V závere školenia boli pripravené praktické aktivity zamerané na aktívne zapojenie účastníkov školenia a poskytnutie možnosti vyskúšania vybraných postupov a nástrojov.