8.INSPIRE ESPUS Školenie

Dňa 21.10.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 8. INSPIRE ESPUS školenie zamerané na témy "INSPIRE sieťové služby & OGC APIs".

Názov
8.INSPIRE ESPUS Školenie
Termín
21.10.2022 - 21.10.2022

Školenie bolo zamerané na poskytnutie základných informácií o požiadavkách a možnostiach INSPIRE sieťových služieb a sérii rozhraní pre programovanie aplikácií z dielne Open geospatial consortium (OGC APIs). Podujatie prinesie informácie o možnostiach tvorby a využívania týchto komunikačných rozhraní, ktoré umožňujú vzdialený prístup k priestorovým údajom. V rámci školenia budú taktiež predstavené praktické možnosti využitia týchto rozhraní a práce s nimi.