INSPIRE mapovania

Zoznam mapovacích tabuliek.

Nasledovný zoznam obsahuje mapovacie tabuľky, zamerané na podporu harmonizácie priestorových údajov a služieb v SR. Tento zoznam obsahuje návrhy mapovania zdrojových údajov na cieľový INSPIRE model a bude slúžiť ako podklad pre koordináciu identifikácie relevantných povinných osôb a ďalšie aktivity zamerané na identifikáciu možných prekryvov a konsolidácie poskytovaných údajov za SR.

P.č.TémaAplikačná schémaKontakt
1|3Geografické názvoslovieGeographical Names Mapping Table_UGKKkinga.dombiova@skgeodesy.sk
1|4Správne jednotkyAdministrativeUnits Mapping Table_UGKKkinga.dombiova@skgeodesy.sk
1|5Adresy

Návrh metaúdajového profilu pre Register Adries

Register adries v kontexte INSPIRE

Kamil.Fako@minv.sk
1|6Parcely katastra nehnuteľnostíCadastralParcelskinga.dombiova@skgeodesy.sk
1|7Dopravné sieteCommon Transport Elements Mapping Table_SSC.xmlalica.szebenyiova@ssc.sk
  Road Transport Network Mapping Table_SSC.xmlalica.szebenyiova@ssc.sk
  Transport Network Mapping Tables_UGKKkinga.dombiova@skgeodesy.sk
1|8HydrografiaHydrographyMappingTables_UGKKkinga.dombiova@skgeodesy.sk
  HydroPhysicalWatersMappingTable_UGKK (08.02.2017)kinga.dombiova@skgeodesy.sk
  HydroNetworkMappingTable_UGKK (08.02.2017)kinga.dombiova@skgeodesy.sk
2|2Krajinná pokrývkaLandCoverVector Mapping Table_SAZP.xlsmartin.tuchyna@sazp.sk
  LandCoverVector Mapping Table_NLC.xmlgapel@nlcsk.org
3|3PôdaSoil Mapping Table_NLC.xmlgapel@nlcsk.org
3|4Využitie územiaExistingLandUseMappingTable_NLC.xmlgapel@nlcsk.org
  Planned Land Use Mapping Table_NLC.xmlgapel@nlcsk.org
3|6Verejné a štátne službyAdministrative and Social Governmental Servicesmartin.tuchyna@enviro.gov.sk, dusan.cibulka@gmail.com

 Pozn.:
*.xml súbor je potrebné stiahnuť na lokálny disk a následne otvoriť v tabuľkovom editore (Napr. MS Excell).