Verejná konzultácia k ďalšiemu smerovaniu INSPIRE (GreenData4All)

INSPIRE, publikované 05.03.2024

Európska komisia sprístupnila konzultáciu k iniciatíve GreenData4All - aktualizované pravidlá týkajúce sa geopriestorových environmentálnych údajov a prístupu k informáciám o životnom prostredí s termínom do 25.03.2024.

Európska komisia sprístupnila konzultáciu k iniciatíve GreenData4All - aktualizované pravidlá týkajúce sa geopriestorových environmentálnych údajov a prístupu k informáciám o životnom prostredí s termínom do 25.03.2024.

Iniciatíva „GreenData4All“ pomôže dosiahnuť zelenú a digitálnu transformáciu Európy aktualizáciou pravidiel EÚ o environmentálnych geopriestorových údajoch a o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí. Cieľom je umožniť väčšie zdieľanie údajov medzi verejným a súkromným sektorom a so širokou verejnosťou a využiť všetky výhody zdieľania údajov pre inovácie založené na údajoch a rozhodnutia založené na dôkazoch.

Výzva na predloženie dôkazov je postup na zhromažďovanie spätnej väzby od verejnosti a zainteresovaných strán prostredníctvom portálu Európskej komisie Vyjadri svoj názor (Have Your Say portal). Je to prvá príležitosť podeliť sa o svoje názory a očakávania týkajúce sa iniciatívy GreenData4All, vrátane možnej revízie smernice INSPIRE. Na základe analýzy získaných vstupov sa sformulujú možnosti politiky, ktoré sa budú ďalej skúmať a analyzovať v hodnotení vplyvu. Po tejto úvodnej konzultácii bude nasledovať otvorená verejná konzultácia, cielené konzultácie a rozhovory s cieľom ďalej preskúmať možnosti politiky.