OGC novinky

INSPIRE, publikované 26.04.2024

Prehľad štandardizačných aktivít Open Geospatial Consortium

Prehľad štandardizačných aktivít Open Geospatial Consortium

V rámci INSPIRE websídla holandských kolegov bol sprístupnený sumár z posledného OGC členského stretnutia (128. OGC Member meeting, March 25, 2024 — March 28, 2024, Delft, NL).

Report sumarizuje aktuálne informácie k témam:

  • Priestorové dáta na webe a geo sémantika 
  • Status štandardov série OGC API 
  • Štandardy pre rastrové dáta a merania 
  • Vektorové dáta v JSON 
  • Dátové priestory 
  • CityGML 
  • GeoBIM Summit

Viac informácií