Ukončenie správy metaúdajov v RPI 1

INSPIRE, publikované 31.05.2023

Z dôvodu migrácie informačného systému Registra priestorových informácií z verzie 1 na verziu 2 bude k termínu 31.05.2023 ukončená možnosť tvorby, importu, harvestingu a správy metaúdajov. Tieto budú zmigrované do nového systému, ktorého nasadenie je plánované po tomto termíne.

Pri nasadzovaní novej verzie RPI 2.0 budú zmigrované všetky údaje o organizáciách, užívateľoch, vrátane metaúdajov.

V rámci tohto procesu po uvedenom termíne môže dôjsť k výpadkom dostupnosti.

Pre schválenie prístupov do nového RPI 2.0 budú všetky organizácie kontaktované správcom informačného systému."

Ďakujeme za porozumenie,

RPI HelpDesk

Súvisiace správy