Mapa hraníc Slovenskej republiky

Martin Koška, Martin Zeman, Martin Tuchyňa, publikované 22.03.2024

Prehľad administratívnych a územno technických hraníc reprezentujúcich priestorové rozdelenie Slovenskej republiky

Prehľad administratívnych a územno technických hraníc reprezentujúcich priestorové rozdelenie Slovenskej republiky

Mapová kompozícia poskytujúca prehľad nasledovných hraníc:

  • Štátna hranica
  • Hranica krajov
  • Hranica okresov
  • Hranice obcí (Základné územné jednoty - ZUJ)
  • Hranice základných sídelných jednotiek (ZSJ)
  • Administratívna mapa SR v rastrovej forme

Súvisiace správy