European Data Spaces - Scientific Insights into Data Sharing and Utilisation at Scale

INSPIRE, publikované 30.06.2023

Čerstvo sprístupnená správa EC JRC poskytujúca bližšie informácie ku konceptu Európskych dátových priestorov.

Viac informácií

Súvisiace správy