Obmedzenia dostupnosti RPI

INSPIRE, publikované 09.05.2023

Z dôvodu mimoriadnej technickej odstávky služieb modulu IAM ÚPVS nebude možné prihlásenie do Registra priestorových informácií v termíne od 19. mája 2023 (piatok) v čase od 22.00 h do 21. mája (nedeľa) 2023 do 20.00 h. Za spôsobené obmedzenie sa ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

Viac informácií

Súvisiace správy