Pozvánka na 23.INSPIRE ESPUS Školenie

INSPIRE, publikované 22.12.2022

Pozývame Vás na dvadsiate tretie INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému "Vizualizácie II & komunikácia“.

Pozývame Vás na dvadsiate tretie INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému "Vizualizácie II & komunikácia“.

Termín

28.12.2022 od 09.00 do 12.00 hod

Miesto/spôsob

Školenie sa uskutoční v online formáte s využitím platformy MsTeams. Účasť na školení je bezplatná, pričom je potrebné počas podujatia potvrdiť účasť cez prezenčný formulár. Miestnosť podujatia bude sprístupnená od 08:45 cez tento MsTeams url odkaz.

O podujatí

Priestorové údaje disponujú výrazným potenciálom pri komunikácii rôznych fenoménov a javov. Vždy je potrebné zohľadniť účel, kontext, cieľovú skupinu a formu komunikácie. Školenie prinesie vo väzbe na 14. INSPIRE ESPUS školenie ďalšie metódy a príklady rôznych foriem vizualizácie a komunikácie priestorových údajov.

Ciele

  • Metodiky a postupy pri vizualizácii priestorových údajov;
  • Príklady vizualizácie priestorových údajov prepojených s údajmi nepriestorovej povahy;
  • Aspekty komunikácie.

Program

09:00  Otvorenie školenia

09:05  Metodiky a postupy pri vizualizácii priestorových údajov

10:15  Prestávka

10:30  Príklady vizualizácie a spôsoby komunikácie

12:00  Záver školenia

Organizačné informácie

Organizátor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Podujatie je realizované v rámci projektu Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS).

Súvisiace správy