Koordinátor

Koordinácia INSPIRE a NIPI je zabezpečovaná na EÚ i národnej úrovni.