Vzory dohôd

Vzory dohôd o spoločnom využívaní súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov

Webové sídlo v zmysle § 5a Vyhlášky č. 12/2017 Z. z.Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 352/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie.

Vzory dohôd o spoločnom využívaní súborov a služieb priestorových údajov.

Pre podporu plnenia implementácie Národnej infraštruktúry priestorových informácií (NIPI) v zmysle § 9 odsek 1 zákona č. 362/2015 Z. z. a § 5d odsek 3 vyhlášky č. 12/2017 Z. z., povinné osoby použijú nasledovné vzory dohôd:

Vzory pre údaje a služby zdieľané v režime Open Data

Tieto je možné použiť na súbory a služby priestorových údajov používané podľa INSPIRE bez dodatočných obmedzení alebo podmienok a bezplatne. Vzory sú v súlade s požiadavkami na verejnú licenciu v zmysle § 76 Zákona č. 185/2015 Z. z. (Autorský zákon).

Typ dohody / licencieOdkaz na vzor / dohodu / licenciuPoznámka
INSPIRE Základná dohoda/licenciaVzor základnej dohody o spoločnom využívaní súborov priestorových údajov

Príklad 1

Príklad 2

Vzor základnej dohody o spoločnom využívaní služieb priestorových údajovPríklad 3
CC0 Voľné dielo  
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.sk  

Vzory pre iné prípady zdieľania údajov a služieb

Tieto vzory je možné použiť na súbory a služby priestorových údajov v prípadoch, kedy poskytovateľ vyžaduje pri ich zdieľaní uplatňovanie špecifických podmienok. 

Typ dohody / licencieOdkaz na dohodu/licenciuPoznámka
INSPIRE Špecifická dohoda/licenciaVzor špecifickej dohody o spoločnom využívaní súborov priestorových údajov

Príklad 3

 

Vzor špecifickej dohody o spoločnom využívaní služieb priestorových údajovPríklad 4
CC BY-ND Creative Commons Attribution-No-derivates („uvedenie autora – bez odvodeného obsahu“) 4.0https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.sk 
CC BY-NC Creative Commons Attribution-NonCommercial („uvedenie autora – nekomerčné použitie“) 4.0https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.sk  
CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.sk   
CC BY-NC-ND Creative Commons Attribution-NonCommercial-No-derivates („uvedenie autora – nekomerčné použitie – bez odvodeného obsahu“) 4.0https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.sk 
CC BY-NC-SA Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (“uvedenie autora – nekomerčné použitie – rovnaké šírenie”) 4.0https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.sk 

Pozn: Akékoľvek námety a pripomienky prosím zasielajte cez kontakty.