Rozšírenia

Zoznam INSPIRE rozšírení

Nasledovný zoznam obsahuje národné rozšírenie INSPIRE UML modelu pre priestorové údaje za SR.