SmartOpenData

Projekt realizovaný s cieľom podporiť prepojené otvorené údaje pre ochranu životného prostredia v smart regiónoch
(Linked Open Data for environment protection in Smart Regions)

O projekte

SmartOpenData bol projekt podporovaný zo 7. Rámcového Programu EÚ, zameraný na identifikáciu možností prepojenia infraštruktúr priestorových informácií a prepojených otvorených informácií sémantického webu (priestorových & nepriestorových).

Cieľom projektu bolo overiť potenciál synergií iniciatívy Prepojených Otvorených Údajov (Linked Open Data) s iniciatívami INSPIRE, GEOSS, Copernicus v oblastiach súvisiacich s ochranou životného prostredia.

Prostredníctvom tejto stánky sú sprístupnené informácie o aktivitách realizovaných projektovým partnerom SAŽP ako aj ostatné informácie relevantné pre využitie v kontexte súvisiacich aktivít na úrovni Slovenskej republiky.

Výstupy

Ukážky výstupov aktivít za SAŽP.

WP3 Data modelling and Linked Open Data (LOD) alignment:

Participácia na tvorbe  SmOD INSPIRE Vocabularies:

WP5 Demonstration Pilots. V rámci tohto pracovného balíčka boli realizované nasledovné úlohy:

SK subpilot GeoCrawler:  Aktivity zamerané na:

o Zber (Crawling) dostupných OGC zdrojov z prostredia hlbokého webu

o Publikácia INSPIRE metaúdajov ako RDF údajov prostredníctvom dvoch TripleGeoCSW sparql aplikačných rozhraní.

o LENGTH (LinkEd opeN Geo daTa Hub) slúžil ako platforma pre súbory prepojených a otvorených priestorových údajov a súvisiacich zdrojov. Zároveň poskytuje súvisiace informácie s cieľom podporiť zdieľanie znalostí a ich opätovné využitie.

o SK subpilot Biodiversity Mashup 2.0: Aktivity súvisiace importom INSPIRE údajov za Chránené územia do tripletovej databázy Parliament a ich publikácia prostredíctvom:

 • GeoSparql   aplikačného rozhrania
 • Vizualizácie publikovaných údajov - Payola

Vizualizácia datasetu Chránené územia:

Vizualizácia datasetu Environmentálne záťaže:

Vizualizácia datasetu Biogeografické regióny:

Vizualizácia datasetu Výskyt vybraných druhov:

Ďalšie realizované aktivity:

WP2 Requirements and Architecture: Participácia na výstupoch:

 • D 2.1 Requirements of the SmartOpenData Infrastructure
 • D 2.2 User requirements and use cases with the User requirements and use cases from the pilots
 • D 2.3 Architecture of SmartOpenData infrastructure from the pilot perspective as well as from generic and technology architecture design perspective
 • Aktivity súvisiace s analýzou inplementácie a komponent SmartOpenData components v infraštruktúre SAŽP

WP3 Data modelling and Linked Open Data (LOD) alignment:. Aktivity súvisiace s výstupmi:

 • D 3.2 The Initial SmartOpenData Model, s prepojením na súvisiace INSPIRE aktivity a pilotné riešenia  projektu
 • Príprava úvodnej sady súborov údajov pre harmonizáciu s úvodným SmartOpenData modelom.
 • Príprava podkladov pre výstup D 3.3 Harmonisation of data to SmartOpenData model. Initial iteration.
 • Príspevok k D 3.4 SmartOpenData - Final model.
 • Participácia na D 3.5 SmartOpenData - Harmonizácia údajov pre SK Pilot s finálnym SmartOpenData modelom.

WP6 Evaluation, Assessment and User groups s aktivitami:

 • Príspevok k výstupu  D 6.1 Evaluation plan, so zameraním na väzby s výstupmi D 6.2 User groups set up and analysis  a D 6.3 User group maintenance ktoré gestoruje SAŽP.
 • Príprava a odovzdanie výstupu D 6.2 User groups set up
 • Správa User groups a príprava podkladov pre D 6.3 User group
  maintenance, 6.4 Evaluation and assessment of pilots  and 6.5 Evaluation and assessment of SmartOpenData infrastructure. (Príprava prieskumov a webstránok Linked Open Geo Data Hub)

WP7 Dissemination, Exploitation and Liaisons s príspevkami v rámci výstupov:

 • D 7.1 Project Website and Collaborative Environment
 • D 7.6 Dissemination plan

Príprava námetu pre spoločný workshop "INSPIRE & Linked Data: Bridging the gap" pre Geospatial World Forum  - INSPIRE conference 2015

 • D 7.7 Annual Dissemination Report
 • D 7.10 Informational Factsheet
 • GWF INSPIRE & Linked Data WS