RPI

Informácie k projektu Register priestorových informácií (RPI).

Základné informácie k projektu:

Názov projektu: Register priestorových informácií

Hlavný cieľ projektu: Tvorba a prevádzka informačného systému Register priestorových informácií v zmysle legislatívnych požiadaviek zákona o Národnej infraštruktúre pre priestorové informácie.

Sumárne info projektu:

RPI fáza 1

Začiatok realizácie: 05/2014
Objednávateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ: Ministerstvo životného prostredia SR
Názov zmluvy: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z2111012005101
Dátum uzavretia: 03.07.2014
Rozpočet: 6 499 333,20 EUR
Trvanie projektu: 16 mesiacov
Zdroj financovania: Operačný program informatizácia spoločnosti (OPIS)

Dodatok č.1:
Dátum uzavretia: 08.09.2015
Názov zmluvy: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012005101

Dodatok č.2:
Dátum uzavretia: 23.12.2015
Názov zmluvy: Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012005101

RPI fáza 2

Začiatok realizácie: 10/2015
Objednávateľ: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Dodávateľ: Ministerstvo životného prostredia SR
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071A090
Dátum uzavretia: 15.02.2016
Rozpočet: 2 578 912,00 EUR
Trvanie projektu: 25 mesiacov
Zdroj financovania: Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII)

Dodatok č.1:
Dátum uzavretia: 29.11.2016
Názov zmluvy: DODATOK č. 1 K ZMLUVE O NENÁVRATNOM FINANČNOM PRÍSPEVKU č. Z311071A090

Zmluva o dielo:

Objednávateľ: Ministerstvo životného prostredia SR
Dodávateľ: LYNX - s.r.o a SEVITECH a.s.
Názov zmluvy: Zmluva o dielo "Register priestorových informácií"
Dátum uzavretia: 23.01.2015
Rozpočet: 6 487 000,00 EUR

Dodatok č.1:
Dátum uzavretia: 02.07.2015
Názov zmluvy: Dodatok č.1 k zmluve o dielo

Dodatok č.2:
Dátum uzavretia: 09.10.2015
Názov zmluvy: Dodatok č.2 ku zmluve o dielo

Dodatok č.3:
Dátum uzavretia: 22.12.2015
Názov zmluvy: Dodatok č. 3 k zmluve o dielo

RPI SLA

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Objednávateľ: Ministerstvo životného prostredia SR
Dodávateľ: SEVITECH a. s.
Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní servisných služieb č. 55/2018/1.16.2
Dátum uzavretia: 25.05.5018
Dátum účinnosti: 01.06.2018
Dátum platnosti do: 01.06.2022 (Na dobu 48 mesiacov odo dňa jej účinnosti)
Rozpočet: 23 000, 00€ mesačne bez DPH + služby rozvoja 720 MD

Dodatok č.1:
Dátum účinnosti: 21.05.2022
Dátum platnosti do: 31.12.2022
Rozpočet: 16 700, 00€ mesačne bez DPH
Názov zmluvy: Dodatok č.1 k zmluve o dielo

Ďalšie informácie: