Používatelia

Používateľov INSPIRE a NIPI je možné taktiež rozdeliť na dve podskupiny:

Používatelia v zahraničí

Medzi hlavných používateľov mimo Slovenskej republiky je možné zaradiť :

  • INSPIRE Geoportál Európskej komisie
  • Orgány Spoločenstva (DG ENV, DG, JRC, EUROSTAT, EEA);

Používatelia na Slovensku

Medzi používateľov je možné zaradiť nasledovné kategórie dotknutých oblastí:

  • Verejná správa
  • Vzdelávanie 
  • Veda a výskum
  • Privátny sektor
  • Neziskový sektor
  • Verejnosť

Hlavný prístupový bod pre používateľov NIPI je Národný geoportál