Fórum pre inteligentné mestá a regióny 2023

Prvý ročník konferencie vytvárajúci príležitosť pre predstaviteľov územnej samosprávy, štátnej správy, akademickej obce či záujmových združení sumarizovať súčasný stav budovania inteligentných miest a regiónov a nahliadnuť do tejto problematiky hlbšie.

Názov
Fórum pre inteligentné mestá a regióny 2023
Termín
19.04.2023 - 20.04.2023

Súvisiace referencie: