Data spaces: Introducing the concept and relevance in today's world

Webinár data europa academy k téme čo sú to dátové priestory a ako vyzerajú. Podujatie bolo v anglickom jazyku.

Názov
Data spaces: Introducing the concept and relevance in today's world
Termín
12.05.2023 - 12.05.2023

Séria webinárov s názvom „Dátové priestory: Predstavenie konceptu a relevantnosti v dnešnom svete“ predstavuje Európsku dátovú stratégiu a cieľ vytvoriť jednotný európsky dátový priestor, inými slovami vytvoriť jednotný trh s údajmi.
Prvá časť je zameraná na predstavenie konceptu dátových priestorov. Spoločné európske dátové priestory budú spájať príslušné dátové infraštruktúry a riadiace rámce, čo umožní uľahčenie zhromažďovania a zdieľania údajov. V súčasnosti existuje 14 strategických oblastí, pod ktoré dátové priestory spadajú. Počas podujatia budú predstavené 3/4 príklady dátových priestorov v týchto strategických oblastiach a zdôraznené prepojenie s otvorenými dátami. Keď publikum pochopí koncept dátového priestoru, bude sa diskutovať o jeho výhodách a výzvach. Stretnutie sa ukončí reláciou otázok a odpovedí.
Celkovo je cieľom tejto série webinárov zvýšiť povedomie širšieho publika o spoločných európskych dátových priestoroch a úlohe otvorených dát a portálov s otvorenými dátami, ako je napríklad data.europa.eu, v súvislosti s nimi. Otvorené údaje predstavujú najvyššiu úroveň zdieľania údajov, sú otvorené pre každého a bez poplatkov. Vytvorením jednotného trhu s údajmi prostredníctvom dátových priestorov sa môžu otvorené údaje dostať do všetkých sektorov v Európe a naprieč nimi.

Výstupy: