7. INSPIRE ESPUS Workshop

Dňa 08.12.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 7.INSPIRE ESPUS workshop zameraný na tému "Tatranský workshop 2022”.

Názov
7. INSPIRE ESPUS Workshop
Termín
08.12.2022 - 08.12.2022

Predmetný workshop sa realizoval v rámci v rámci podujatia 3. INSPIRE ESPUS Konferencie &  Inspirujme se 2022. Workshop poskytol priestor na interakciu so zástupcami poskytovateľov a používateľov infraštruktúr priestorových informácií vo väzbe na obdobné s podujatie názvom Tatranská dielňa realizované v roku 2019 pred začiatkom implementácie projektu ESPUS.