5.INSPIRE ESPUS Workshop

Dňa 15.11.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 5.INSPIRE ESPUS workshop zameraný na témy "DPZ & Copernicus @ STU GIS DAY 2022”.

Názov
5.INSPIRE ESPUS Workshop
Termín
15.11.2022 - 15.11.2022

Tento workshop bol zorganizovaný vo väzbe na podujatie GIS Day na SvF s cieľom predstaviť problematiku INSPIRE a projekt ESPUS, vrátane tém Diaľkového prieskumu Zeme a Copernicus akademickej a vedecko - výskumnej komunite.