5.INSPIRE ESPUS Školenie

Dňa 07.09.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 5.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “QGIS II”.

Názov
5.INSPIRE ESPUS Školenie
Termín
07.09.2022 - 07.09.2022

Školenie, realizované v rámci projektu ESPUS, poskytlo vo väzbe na predchádzajúce školenie QGIS ďalšie ukážky a príklady možností využitia tejto desktop GIS aplikácie. Podujatie priblížilo účastníkom  možnosti tvorby a úpravy priestorových údajov, potenciál tvorby dopytov, ako aj analytické i kartografické možnosti doplnené o praktické ukážky, zamerané na konkrétne prípady použitia.