4.INSPIRE ESPUS Workshop

Dňa 03.11.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 4.INSPIRE ESPUS workshop zameraný na tému "Metaúdaje”.

Názov
4.INSPIRE ESPUS Workshop
Termín
03.11.2022 - 03.11.2022

Tento workshop, realizovaný v rámci projektu ESPUS, bol venovaný poslednej INSPIRE technologickej komponente, pričom však adresoval aj širší kontext metaúdajov. V úvodnej časti bol zameraný na pokračovanie aktivít v oblasti podpory prípravy Enterprise architektúry INSPIRE na Slovensku, tentoraz na aplikačno - dátovej úrovni. Následne bol predstavený všeobecný prehľad problematiky metaúdajov s prepojením na INSPIRE a ďalšie domény. Zároveň boli s účastníkmi nazdieľané najčastejšie výzvy, identifikované v kontexte metaúdajov v rámci INSPIRE a eGovernmentu (vrátane Open Data). Počas podujatia boli zbierané relevantné vstupy od účastníkov workshopu, ktoré boli v závere stručne zosumarizované.