24.INSPIRE ESPUS školenie

Dňa 29.12.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 24.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “PostGis II & R štatistika”.

Názov
24.INSPIRE ESPUS školenie
Termín
29.12.2022 - 29.12.2022

Školenie, realizované s podporou projektu ESPUS, poskytlo príklady ďalšieho využitia PostGis, optimalizácie príkazov v PostgreSQL, a bežné spôsoby zrýchlenia PostgreSQL servera. V druhej časti boli predstavené možnosti základného štatistického spracovania priestorových údajov a ukážok tvorby štatistík s využitím programovacieho jazyka a prostredia R.