3.INSPIRE ESPUS Workshop

Dňa 11.10.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 3.INSPIRE ESPUS workshop zameraný na tému “INSPIRE služby a APIs”.

Názov
3.INSPIRE ESPUS Workshop
Termín
11.10.2022 - 11.10.2022

Podujatie realizované v rámci projektu ESPUS, bolo v úvodnej časti zamerané na pokračovanie aktivít v oblasti podpory prípravy Enterprise architektúry INSPIRE na Slovensku predovšetkým na biznis úrovni. Tematicky  adresovalo druhú technologickú komponentu INSPIRE - sieťové služby a aplikačno programové rozhrania Application programming interface - API), pripravované v rámci medzinárodnej štandardizačnej organizácie  Open Geospatial Consortium (OGC). Počas workshopu boli predstavené relevantné témy, príklady jednotlivých INSPIRE služieb a OGC API a identifikované potenciálne výzvy. Spätná väzba účastníkov podujatia bola zosumarizovaná do záverov, ktoré budú použité pri príprave súvisiaceho školenia ako aj ďalších aktivít projektu ESPUS a implementácie INSPIRE v SR.