16.INSPIRE ESPUS Školenie

Dňa 09.12.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 16.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “RPI 2.0 Testovanie”.

Názov
16.INSPIRE ESPUS Školenie
Termín
09.12.2022 - 09.12.2022

Školenie realizované v rámci projektu ESPUS, poskytlo prehľad o druhej verzii verzie Registra priestorových informácií (RPI) 2.0, v rámci jeho sprístupnenia na testovanie. Po úvodnom predstavení boli postupne objasnené jednotlivé komponenty od správy užívateľov až po front-end. Zároveň boli poskytnuté informácie k možnosti otestovania riešenia na testovacom prostredí.