12.INSPIRE ESPUS školenie

Dňa 18.11.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 12.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “INSPIRE Validácia”.

Názov
12.INSPIRE ESPUS školenie
Termín
18.11.2022 - 18.11.2022

Školenie realizované v rámci projektu ESPUS, poskytlo prehľad o podstatných aspektoch validácie naplnenia INSPIRE legislatívnych požiadaviek a technických odporúčaní. Okrem základných požiadaviek na obsah, formu a spôsob testovania súladu, podujatie predstaví dostupné nástroje a riešenia spolu s praktickými ukážkami.