11.INSPIRE ESPUS Školenie

Dňa 16.11.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 11.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “Metaúdaje”.

Názov
11.INSPIRE ESPUS Školenie
Termín
16.11.2022 - 16.11.2022

Školenie realizované v rámci projektu ESPUS, adresovalo poslednú technologickú INSPIRE komponentu - metaúdaje aj s väzbou na metaúdaje v oblasti elektronizácie verejnej správy - eGovernmentu a témy Open Data.