Návody dev

Návody pre podporu prevádzky a využívania Národnej infraštruktúry priestorových informácií.

Návody pre poskytovateľov

Prehľad požiadaviek na povinné osoby

Registrácia Povinných osôb a dobrovoľných prispievateľov 

Identifikácia priestorových údajov, služieb a aplikácií 

Sprístupnenie priestorových údajov cez služby a API

Dokumentácia priestorových údajov, služieb a aplikácií cez metaúdaje

Harmonizácia priestorových údajov na úrovni interoperability

Ako zabezpečiť požiadavky na harmonizované zdieľanie?

Čo je potrebné pre zabezpečenie požiadaviek v oblasti monitorovania a podávania správ?

Návody pre používateľov

Kde hľadať priestorové údaje a služby?

Ako používať zobrazovacie služby?

Ako využívať ukladacie služby?

Aké údaje, služby a aplikácie Vám chýbajú?