Výstupy z INSPIRE conferencie 2023

INSPIRE, publikované 18.12.2023

sú dostupné vo forme videozáznamov

prostredníctvom websídla podujatia

Súvisiace správy