Porovnanie INSPIRE a OSM budov zo Slovenska

INSPIRE, publikované 12.01.2024

Zaujímavý príspevok od autorky Renáty Ďuračiovej zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, zameraný na problematiku porovnávania podobností a odlišností identických objektov z dvoch zdrojov údajov. Príspevok môže napomôcť pri zvyšovaní kvality údajov, či prepájaní údajov z viacerých údajových zdrojov.

Zaujímavý príspevok od autorky Renáty Ďuračiovej zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, zameraný na problematiku porovnávania podobností a odlišností identických objektov z dvoch zdrojov údajov. Príspevok môže napomôcť pri zvyšovaní kvality údajov, či prepájaní údajov z viacerých údajových zdrojov.

Viac informácií

Súvisiace správy