Aktualizovaná funkcionalita - zobraz informáciu o prvku v mape

Martin Koška, publikované 29.01.2024

Zlepšovanie funkcionality Národného geoportálu v dopytovaní obsahu máp.

Zlepšovanie funkcionality Národného geoportálu v dopytovaní obsahu máp.

V rámci rozvoja Národného geoportálu bola nasadená nová aktualizovaná verzia nástroja  “Identifikovanie a zobrazenie atribútov z mapy".

Tento nástroj zobrazuje obsah atribútov pre datasety, ktoré sú popísané metaúdajmi v Registri priestorových informácií a majú špecifikovanú v online zdrojoch aj OGC WFS službu. Presná špecifikácia/implemnetácia tejto požiadavky je popísaná cez návod s názvom “Podpora využitia obsahu metaúdajov RPI cez Národný Geoportál”:

Nástroj sa zobrazuje v dolnej časti mapy a pracuje v dvoch režimoch. identifikácia kliknutím na bod alebo identifikácia kliknutím 2x na rohy obdĺžnika.

Pokiaľ je prvok/prvky vyhľadaný, mapa sa priblíži na prvok/prvky, pričom v okne Výber objektov užívateľ vidí ich počet.  

Kliknutím na text OBJEKTY sa následne zobrazia názvy a hodnoty atribútov v ľavom paneli.

Nástroj podporuje OGC WFS 2.0.0. služby pre GEOSERVER/ARC GIS server ako aj iné softvérové implementácie OGC WFS.

Súvisiace správy