Novinky

Novela vyhlášky NIPI v medzirezortnom pripomienkovaní
12. 9. 2016
Vo väzbe na zosúladenie legislatívy s technickými nástrojmi na jej podporu (register priestorových informácií) a zapracovanie záverov bilaterálneho rokovania s Európskou komisiou, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predkladá materiál na Medzirezortné pripomienkové konanie s termínom do termínu 03.10.2016.

Program Konferencie INSPIRE 2016 zverejnený
19. 7. 2016
Kompletný program konferencie INSPIRE 2016, ktorá bude tento rok prebiehať v Španielskej metropole Barcelona v termíne od 26 do 30.septembra 2016 bol práve zverejnený.

Druhé zasadanie KR NIPI v roku 2016
29. 6. 2016
Zasadanie Koordinačnej rady NIPI sa uskutočnilo v priestoroch MŽP SR dňa 26. apríla 2016.

Do pozornosti

Národný geoportál:

Envirogeoportál: