Novinky

Eastern European GI N2K Workshop at the National GIS Conference
15. 5. 2016
Dňa 26.05.2016 sa bude v Maďarskom Debrecíne Eastern European GI-N2K Workshop spojený národnou GIS Konferenciou s cieľom prezentovať doterejšie výstupy projektu GI N2K.

Konzultácia k Návrhu SK INSPIRE Reportu 2016
10. 5. 2016
V súvisloslosti s plnením INSPIRE reportingovych povinností ako aj vo väzbe na sumarizáciu implementácie INSPIRE za obdobie rokov 2013-2015 Slovenská republika pripravila INSPIRE Report 2016. Jeho návrh predkladáme k verejnej konzultácii s termínom zaslania pripomienok do 13.05.2015

Konzultácia k SK INSPIRE Action Plan 2016 - 2021
27. 4. 2016
Slovenská republika pripravila na základe zaverov bilaterálneho rokovania s Europskou komisiou Akčný plán implementácie INSPIRE pre obdobie rokov 2016-2021. Jeho návrh predkladáme k verejnej konzultácii s termínom zaslania pripomienok do 09.05.2015

Do pozornosti

Národný geoportál:

Envirogeoportál:

INSPIRUJME SE konferencia: