Novinky

Užívateľský prieskum "Lepšie GeoDáta pre Slovensko" (Efektívna správa priestorových údajov a služieb)
19. 6. 2018
V súvislosti s prípravou rovnomerného reformného zámeru Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pripravilo tento prieskum s cieľom posilniť komunikáciu s poskytovateľmi a užívateľmi priestorových údajov, tak aby sa zabezpečila ich vyššia a lepšia dostupnosť ako aj opätovná využiteľnosť v celospoločenskom kontexte.

INSPIRE monitoring 2018 + štatistiky
31. 5. 2018
Harmonizované údaje za témy z prílohy 1 by už mali byť k dispozícii prostredníctvom INSPIRE sieťových služieb a zdokumentované prostredníctvom INSPIRE metaúdajov. Slovenská republika tento rok prvý krát poskytla informácie o stave infraštruktúry priestorových informácií cez tzv. INSPIRE monitoring automatizovaným spôsobom.

Plánovaný výpadok Registra priestorových informácií
30. 4. 2018
V termíne 3. mája 2018 od 13:00 do 13:30 môže dôjsť k obmedzeniu možností využívania služieb Registra priestorových informácií z dôvodu avizovaných servisných aktivít Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby.

Do pozornosti

NG:

RPI

INSPIRE  - základné informácie