Novinky

INSPIRE monitoring 2017 (od roku 2016) - príprava
12. 4. 2017
V súvislosti so zabezpečením procesu INSPIRE monitoringu zriaďovania a používania národnej infraštruktúry pre priestorové informácie v zmysle Zákona č.362/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (NIPI) Ministerstvo životného prostredia poskytuje usmernenie k zabezpečeniu INSPIRE monitoringu pre Slovenskú Republiku pre rok 2017 s zohľadnením zmien od roku 2016.

Prieskum dopytu po datasetoch a API
23. 3. 2017
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len "ÚSV ROS") spúšťa prieskum dopytu po najžiadanejších datasetoch verejnej správy a otvorených aplikačných programových rozhraniach elektronických služieb verejnej správy.

EU INSPIRE konferencia 2017
15. 3. 2017
V termíne 4.-8.9.2017 bude vo Francúzkom Štrasbugu a Nemeckom Kehle prebiehať 11. ročník európskej INSPIRE konferencie. Dva dni konferenčných workshopov sa uskutočnia 4.-5.9.2017 v priestoroch Univerzity aplikovaných vied v Kehle a tri dni samotnej konferencie 6.-8.9.2017 následne na druhej strane rieky Rýn v konferenčnom centre Štrasburgu.

Do pozornosti

Národný geoportál:

Envirogeoportál: