ELF Workshop10.5.2016

Dňa 16. 2. 2016 sa konalo v priestoroch ÚGKK SR v Bratislave stretnutie zástupcov EuroGeographics, poľského Hlavného úradu geodézie a kartografie (GUGiK), Slovenskej správy ciest, Slovenskej agentúry životného prostredia, Slovenskej technickej univerzity a rezortu geodézie, kartografie a katastra SR s cieľom bolo objasniť zámery projektu ELF, predstaviť vyvinuté aplikácie, ale aj povzbudiť vychádzajú z INSPIRE s cieľom lepšieho využitia pre národné a špecifické účely.

Program stretnutia:

Item

Time

Topic

Responsible

1.

9.00-9.20

Introduction, Tour de Table, objectives of the workshop

Host

2.

9.20-10.30

ELF project progress status, organisational setup, ELF showcase and the scope of expected contribution from Data providers

S.Urbanas

 

10.30-10.50

Coffee break

 

3.

10.50-11.50

Requirements and actions for contribution to ELF view services:

M. Grudzien

4.

11.50-13.00

Requirements and actions for setting up the ELF download web-services, testing, validation

M. Grudzien

 

13.00-14.00

Lunch

 

5

14:00-14.20

Requirements for contribution to ELF core applications
Boundaries for Edge-matching, GeoLocator

S.Urbanas

6.

14.20-15.00

Responses to questions, discussions on the ELF requirements

All

7.

15.00-15.40

Host’s presentation about the status of availability of spatial data in Slovak Republic by ELF products / INSPIRE themes:
Addresses, Administrative units, Buildings, Cadastral parcels, Elevation, Geographical names, Hydrography, Land cover, Transport, Protected sited

K. Leitmanova

 

15.40-16.00

Coffee break

 

8

16:00-17.00

Discussion on possible national contribution and drafting the Production Plan

All chaired by S.Urbanas

9.

17.00-17.30

Final remarks and summary

S.Urbanas

 

17.30

End of the workshop

 

Súvisace materály a informácie: