Zoznam povinných osôb - zber údajov

Tento formulár slúži ako základný zdroj informácií pre vytvorenie zoznamu poviných osôb pre problematiku INSPIRE/NIPI. Získané informácie budú zhromažďované, triedené a aktualizované s cieľom  poznať a stanoviť konkrétne organizácie prípadne firmy či NGOs, ktoré vytvárajú udržiavajú a aktualizujú  alebo zdieľajú priestorové údaje spadajúce do konkrétnych tém príloh Smernice o INSPIRE.

Návod na vyplnenie je jednoduchý, po vyplnení identifkačnej časti pomocou tlačítka pridať dataset postupne pridávajte informácie o jednotlivých datasetoch vo Vašej správe, a ak poznáte inú povinnú osobu k tejto téme dopíšte túto informáciu do textového okna pod, ak nie, textové okno nechajte prázdne...

Za všetky informácie, ktoré pomôžu pri vytváraní zoznamu INSPIRE/NIPI povinných osôb budeme vďační.


IDENTIFIKÁCIA VYPĹŇATEĽA


Názov
Adresa
Právna forma
Kontakt
Zodpovedná osoba za vyplnenie údajov
Meno
Pracovné zaradenie
Kontakt
Dátum vyplnenia údajovDoplnenie ďalšieho datasetu
Prosím, napíšte výsledok: