Rokovanie ES NIPI 12.01.201213.1.2012

Dňa 12. januára 2012 sa konalo zasadanie Expertnej skupiny pre NIPI v priestoroch Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave.

Program rokovania expertnej skupiny NIPI:

  • Otvorenie
  • Zhrnutie záverov z predchádzajúceho rokovania, závery z rokovania Expertnej skupiny konaného dňa 22. 11. 2011
  • Zobrazovacie služby - integrácia zobrazovacích služieb pre ich využívanie v portáloch  a ďalších aplikáciách
  • Prezentácia služieb geoportálu SAŽP pre NIPI a aktuálne využívané údajové zdroje
  • Prerokovanie a schválenie návrhov na doplnenie zoznamu členov Expertnej skupiny
  • Diskusia a záver

Záznam z rokovania  (72 kB)