INSPIRE terminológia

 

Táto časť stránky po dokončení bude slúžiť ako zoznam vybraných pojmov z problematiky INSPIRE a bude poskytovať ich odborný výklad.
Zároveň bude umožňovať záujemcom prispieť výkladmi termínov týkajúcimi sa ich odbornosti.
Terminológia sa bude zaoberať pojmami ako:
Geografická informačná infraštruktúraNárodná infraštruktúra pre geoinformácieInformatizácia spoločnostiInformatizácia verejnej správyeGovernmentRegister priestorových informáciíMetaúdajeSieťové službyGeoportálNárodný geoportál
Geografická informačná infraštruktúra
Národná infraštruktúra pre geoinformácie
Informatizácia spoločnosti
Informatizácia verejnej správy
eGovernment
Register priestorových informácií
Metaúdaje
Sieťové služby
Geoportál
Národný geoportál
..... a mnoho iných všeobecných pojmov, alebo pojmov z konkrétnych aplikačných odborov
o jej spustení a spôsobe, vytvárania položiek zoznamu pojmov, ich editácie, pripomienkovania a dopĺňania, Vás budeme včas informovať

Táto časť stránky po dokončení bude slúžiť ako zoznam vybraných pojmov z problematiky INSPIRE a bude poskytovať ich odborný výklad.

 

Zároveň bude umožňovať záujemcom prispieť výkladmi termínov týkajúcimi sa ich odbornosti.

 

Terminológia sa bude zaoberať pojmami ako:

 

 • Geografická informačná infraštruktúra
 • Národná infraštruktúra pre geoinformácie
 • Informatizácia spoločnosti
 • Informatizácia verejnej správy
 • eGovernment
 • Register priestorových informácií
 • Metaúdaje
 • Sieťové služby
 • Geoportál
 • Národný geoportál
 •  ..... a mnoho iných všeobecných pojmov, alebo pojmov z konkrétnych aplikačných odborov

 

o jej spustení a spôsobe, vytvárania položiek zoznamu pojmov, ich editácie, pripomienkovania a dopĺňania, Vás budeme včas informovať