Zverejnenie výsledkov INSPIRE Monitoringu a reportingu26.11.2010

Európska komisia zverejnila na svojich stránkach výsledky monitoringu a reportovacie správy za rok 2009 všetkých členských štátov vrátane anglických prekladov

V zmysle vykonávacích predpisov pre INSPIRE Monitoring a reporting je potrebné výsledky a správy sprístupniť verejnosti. Kedže členské štáty mali možnosť výsledky odovzdávať v národných jazykoch európska komisia zabezpečila ich veľmi kvalitný preklad do angličtiny prostredníctvom oficiálneho prekladateľského centra európskej komisie.

 

Slovenské verzie:

Správa z monitoringu (148 KB)

Správa z reportingu (240 KB)

 

Anglické preklady:

Správa z monitoringu (167 KB)

Správa z reportingu (336 KB)

 

Výsledky INSPIRE Monitoringu a reportingu všetkých členských štátov