Návrh nariadenia komisie na zmenu Nariadenia o interoperabilite súborov a služieb priestorových údajov29.6.2010

Na stránkach JRC EC bol zverejnený návrh nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie Komisie pre interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov.

Nariadenie bolo prijaté hlasovaním v rámci šiesteho zasadania INSPIRE Commitee 17.6.2010 v Bruseli za účasti zástupcu Slovenska.Schválené nariadenie vstúpi do platnosti dvadsiaty deň po uverejnení v oficiálnom žurnále Európskej komisie a bude záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch. Hlavnou témou zmien a doplnkov je kódovník, ktorý má za úlohu stanoviť požiadavky na atribúty a združené role priestorových typov objektov alebo dátové typy.

Text návrhu nariadenia EN (500 KB)