Zákon o NIPI v Zbierke zákonov13.1.2010

Zverejnenie zákona o NIPI

V Zbierke zákonov 12. januára 2010, v čiastke 2, pod číslom 3/2010 Z.z. bol zverejnený zákon o Národnej infraštruktúre pre priestorové informácie.

 

Uverejnené znenie zákona (86KB)