Výberové konanie pre "vývoj technických zložiek INSPIRE geoportálu na úrovni Európskej únie"16.8.2010

JRC nedávno zverejnila Výberové konanie na "vývoj technických zložiek INSPIRE geoportálu na úrovni Európskej únie"

Obe zákazky (link) a úplné znenie ITT (link), sú verejne dostupné.

Lehota na predkladanie návrhov je 15.10.2010.