Usmernenie pre INSPIRE Nariadenie o prístupe k súborom a službám5.5.2010

Usmernenie pre INSPIRE Nariadenie o prístupe k súborom priestorových údajov a službám priestorových údajov (Data sharing) bolo zverejnené na stránkach JRC.

Usmernenie bolo vypracované INSPIRE Data Sharing Drafting teamom s cieľom pomôcť členským štátom a ich orgánom verejnej moci ako aj inštitúciám Spoločenstva pri zosúladení a implemnetácii INSPIRE nariadenia o zdieľaní priestorových údajov a služieb (Nariadenie Komisie (EÚ) č 268/2010 z 29. marca 2010). Účelom tohto nariadenia je stanoviť harmonizované podmienky pre prístup k súborom priestorových údajov a služieb pre inštitúcie a orgány Európskeho spoločenstva.

Text usmernenia EN (140KB)